srijeda, 28. prosinca 2011.

Ribolov u Tesliću

U tesliću ribolov je veoma cjenjen i dobar, u ovim zimskim uvjetima kada riba na velikim minusima miruje skobalj ipak pomalo grize na algu ali i poneku pahulju hljeba ili komadić pane. Netreba obraćati pažnju na minus i led riba ipak ima u toku dana vremenski period kada se hrani. Pa ribolovci ko voli nek izvoli i nek se peraje viore do zoreeeee....

četvrtak, 17. ožujka 2011.

Plave Rupe Na Bahamima Raj Za Ronioce

Plave rupe na Bahamima (Blue Holes Bahamas), ovo je pravi raj za ronioce koji uživaju u ljepotama ronjenja u morima. Unutrašnjost špilja Plavih rupa je nastala od vapnenca, a unutrašnjost sadrži drevne fosile nekadašnjih živih bića ali i sve drevne ljepote.

Ronioci oprez jer jedan nepažljiv pokret perajama i vjekovima stvarane ljpote mogu da odu u nepovrat.

Ovo je vrtlog snimljen pod vodom slučajno, vidite i sami kako ovaj sport može da bude opasan .

Ova Ajkula je jedan od stalnih pratilaca Ronioca na Bahamima u Plavim rupama.

Podvodne pećine.

Plava rupa iz neposredne blizine slikana iz čamca.

U ovim špiljama je sasvim drugi svijet od onoga koji poznajemo i djeluje pomalo nestvarno.

Plaže i preljepa okolina na bahamima su nešto što oduvijek privlači pravu masu turista iz cijeloga svijeta. Riblje vrste su ovdje zastupljene u izobilju i nezačuđuje kada ronite i odjednom se nađete među hiljade riba oko vas.
Pa ribići neka se peraje viore na Bahamima do zore...

ponedjeljak, 14. ožujka 2011.

Crvi Iz Drveta

Crv iz drveta ili piljevine se obično nalazi gdje ima dosta ostataka i truleži od drveta, ovaj crv je ustvari larva Jelenka i može narasti i do 8 centimetara. Larvu Jelenka obožava Som u vrijeme obilnih kiša kada se bujice počnu da smirivaju, Som tada uzima crva u jednom potezu zato oprez ribolovci. Veličina ulova Soma zavisi od mjesta na kome lovimo. Ovog crva obožavaju sve vrste riba počevši od Klijena, Mrene, Škobalja, Plotice ITD. Postavljanje na udicu je veoma jednostavno, udicu pažljivo provlačimo kroz glavu crva i nižemo do kraja tjela crva, udicu možete ostaviti da viri iz crva ili da bude sakrivena u crvu to zavisi od vrste ribe koju lovimo. U proljeće kada se riba priprema za mrijest ili je u mrijestu i teško se odlučuje na uzimanje ovaj crv zna da da dobre rezultate. Dobar je mamac i za jezero, a možete da lovite ribu dubinski i na plovak.
Pa ribići neka se peraje viore do zore...

nedjelja, 6. ožujka 2011.

Kako Pri Kupovini Ribe Znati Da je Svježa

Mnogi ljudi koji uživaju u ribljim specijalitetima neznaju kako odabrati svježu ribu. Zbog ove činjenice mi smo vam odlučili pomoći pri odabiru svježe ribe u kupovini.
Na šta treba da obratite pažnju pri kupovini ribe da bi dobili svježu ribu:
  1. Kada je riba svježa onda nema neugodan miris pogotovo pri čišćenju crijeva i škrga.
  2. Kod svježih riba škrge su crvene boje, ako boja ide na bljedo to je loš znak.
  3. Čišćenje ili ostranjivanje krljušti sa svježe ribe je mnogo lakše nego sa ustajale ribe.
  4. Svježu ribu nemožete saviti lako dok ustajalu!!
  5. Kada svježu ribu pritisnemo prstom udubljenje u njenom tjelu će se brzo vratiti u normalu, a kod ribe koja nije svježa udubljenje ostaje.
  6. Oči svježe ribe su bistre, a kod ustajale ribe mutne i upale.
Nadamo se da smo vam olakšali pri kupovini svježe.

Pa ribići neka se svježe peraje viore u kupovini do zore...

četvrtak, 3. ožujka 2011.

BiH Mrjestilišta i Ribogojilišta

Ovo su mrijestilišta i ribogojilišta u Bosni i Hercegovini sa svim potrebnim informacijamakoje bi vas mogle zanimati kao i kontakt telefon. Ovaj post pišem iz razloga kako bi ribolovačka udruženja počela da poribljavaju naše rijeke oduzimajući im izgovor da nemaju odakle nabaviti mlađ. Ovo se posebno odnosi na ljude u vrhu koji se nalaze u sportskom udruženju ribolovaca iz Teslića, poribite rijeku Usoru samo jednom kako treba i neka rijeka procvjeta, neka makar vaša djeca jednom vide kako to treba da se čuva priroda bogom dana.

 R.Br  NAZIV PROIZVOĐAĆA MLAĐI
KONTAKT OSOBA
TEL/FAX/E-mail PROIZVODI MLAĐ
1. NORFICH «BLAGAJ», Ul. Branilaca Bosne Blagaj, Mrjestilište BUNA Sanel Šarić 036/508-811
036/500/832
norfish@bih.net.ba
KP
PP
MP
2. «TROPIK RIBARSTVO», RIBNIK, Ul. Drenovića B.Luka Mirko Risović 051/215-811
050/431-024
KP
PP
PZ
3. «RIZ KRAJINA» Mrijestilište KLOKOT, Bihać Rifat Tahrić 037-331/401
061/149/766
KP
PP
LI
4. «KRUPIĆ» Prozor-Rama, TIP Dekorativa Rama Mile Marić 036/770-750
036/770-117
063/352-901
Fax: 036/771/118
KP
PP
PZ
5. «OKAŠNICA-OVAKO» BUGOJNO Kemal Đafić 030/-251-459 KP
6. «SALMON» LJUBUŠKI Veselko Čolak 039/841-107
Fax: 039/841-589
KP
7. «RIBA NERETVA» KONJIC Sulejman Ćatović
Faruk Hađžimešić
036/726-756
061/133-400
KP
PP
PZ
8. «ZAKIR COMMERCE» KREŠEVO, Huseina Droze 135, Ilidža Zakir Bečar 061/144-559
Fax: 033/429-516
KP
9. «RIBNJAK ŽUNOVICA» HADŽIĆI, Branilaca Sarajeva 19 Midhat Kulo 033/213-210 KP
10. HET RIBOGOJILIŠTE «JAZINA», TREBINJE, Obala Luke Vukalovića Boško Andrić 059/260-950
059/252-025
KP
PP
11. «RIBNJAK PERIĆI» Rama Jozo Zadrić 036/771-365 KP
PP
12. «SOKOČNICA» ŠIPOVO, Sokočnica, Šipovo Pero Peđa Guzijan 065/ 582-955
050/ 372-856
KP
13. «LADANICA» KONJIC, GLAVATIČEVO Halil Tucaković 036/ 793-034 KP
Legenda: KP-kalifornijska pastrmka, PP-potočna pastrmka, PZ-potočna zlatovčica, JZ-jezerska zlatovčica,
LI-lipljen.
Pregled cipridnih mrijestilišta u BiH
R.Br.
NAZIV PROIZVOĐAĆA MLAĐI
KONTAKT SOBA
TEL/FAX/E-mail
PROIZVODI MLAĐ
1. Preduzeće za ribarstvo «SANIČANI AD» Preradovićeva 11, Prijedor Momčilo Travar 052/ 325-636
065/ 580-751
ŠAR
AMU
TOL
SOM
2. m.p. »RIBNJAK» PRNJAVOR Zdravko Neimarević 051/ 875-007
065/ 535-794
ŠA
TOL
3. «RIBNJAK BARDAČA AD» Bardača, SRBAC Anđelko Dumanović 051/ 840-779 ŠAR
AMU
TOL
SOM
4. «RIBA PROM» BOS. BROD, Sjerkovac Brod Bogdan Kušić 053/ 612-225
053/612-226
ŠAR
TOL

Legenda: ŠAR-šaran, AMU-amur, TOL-tolstolobik, SOM-som, SMU-smuđ.
Pregled uzgajivača konzumne ribe
R.br.
NAZIV PROIZVOĐAĆA RIBE
KONTAKT OSOBA
TEL/FAX/E-mail
VRSTA RIBE
1. NORDFISH BLAGAJ Sanel Šarić 036/572487 Salmonide
2. TROPIK RIBARSTVO, RIBNIK Mirko Risović 050-431-024 Salmonidne Ribe
3 TROPIK RIBARSTVO, Krupa na Vrbasu Mirko Risović 051/ 417-050
051/ 417-092
Salmonidne ribe
4. "RIZ KRAJINA" Ribogojilište, Martin Brod Rifat
Tahirić
037/331-401
061/ 149-766
Salmonidne ribe
5. "RIZ KRAJINA" Ribogojilište, Zdena Rifat Tahirić 061/ 149-776
Fax: 037/-331-401
Salmonidne ribe
6 HE «Bočac», Ribogojilište «JEZERO» Ilija Dakić 050/211-660
050/ 291-130-rib
Fax: 050-211-352
Salmonidne ribe
7. «Krupić» Rama -Prozor Mile Marić 036/770-750
036/0770-117
063/ 352-901
Salmonidne
ribe
8. «Okašnica-OVAKO» Bugojno, Vrpeć –Bugojno Kemal Đafić 030/ 251-459 Salmonidne ribe
9. «Salmon» LJUBUŠKI, Grabovo vrelo-LJUBUŠKI Veselko Vištica 039/ 841-107
Fax: 039/841-589
Salmonidne ribe
10. «RIBA NERETVA» KONJIC Faruk Hadžimešić 036/ 726-756
061/ 133-400
Salmonidne ribe
11. «ZAKIR KOMMERCE» KREŠEVO Zakir Bečar 033/429-516 Salmonidne ribe
12. «RIBNJAK ŽUNOVICA» HADŽIĆI, Branilaca Sarajeva Midhat Kulo 033/213-210 Salmonidne ribe
13. FISCH –ČELIĆ Gornji Vakuf Fahrija Čelić 030/ 265-355 Salmonidne ribe
14. HET RIBOGOJILIŠTE «JAZINA», Trebinje Boško Andrić 059/ 260-950
059/ 252-025
Salmonidne ribe
15. «EKO FISH» GLOGOŠNICA, 88420 Jablanica Zaim Imamović 036/754-257
061/169-234
Salmonidne ribe
16. «RIBNJAK PERIĆI» Prozor Rama Jozo Zadro 036/ 771-365 Salmonidne ribe
17. «RIBOGOJILIŠTE MILIĆI» TUK, Motel Milići Zoran Golić 056/740215
056/741-215
Salmonidne ribe
18. «SOKOČNICA» ŠIPOVO Pero Peđa Guzijan 065/582-955
050/ 372-856
Salmonidne ribe
19. «MAOČA» Brčko, MAOČA BRČKO Ibrahim Lević 061/284-657
049/ 526-798
Salmonidne ribe
20 «DIVA» Grabovica, DIVA GRABOVICA Šerif Šehić 036/ 753-301 Salmonidne ribe
21 «ŠANICA»-Jablanica Sala Nezirić 036/753-534 Salmonidne ribe
22. «ONTARIO» Ilovača, Ćurovčići-Ilovača Alija Ćurovac 061/159-904 Salmonidne ribe
23. SUR «Ribnjak Fojnica», FOJNICA Ibrahim Klisura 030/837-427 Salmonidne ribe
24. «Duboka» BIGOJNO, Vesela BUGOJNO Samir Memić 061/154-444
061/ 154-222
Salmonidne ribe
25. «DIONIS» Trnovo Nedeljko Kokić 057/610-406 Salmonidne ribe
26. «PLAVA VODA» TRAVNIK, 77270 Šumeće Hasan Dervić 061/ 154-520
061/ 140-817
Salmonidne ribe
27. «LADANICA» Glavatičevo, KONJIC Halil Tucaković 036/ 739-034 Salmonidne ribe
28. «PODORAŠAC» KONJIC, Podoračac KONJIC Mahmut Osmanović 036/772-108
061/ 175-405
Salmonidne ribe
29. «NORFISH BLAGAJ» Salakovac-MOSTAR Sanel Šarić 036/555-191
Fax:036/555-190
Salmonidne ribe
30. «TROPIK RIBARSTVO» BOČAC, CRNA RIJEKA Mirko Risović 051/215-811
Fax:051/217-018
Salmonidne ribe
31. «FORELE» Salakovac Semir Zukić 036/574-394
061/242-371
Salmonidne ribe
32. «RIBA» ŠČIT, Prozor, Rama Nikica Tomić 036/ 780-450 Salmonidne ribe
33. «PRENJ» Grabovica» Salko Čilić 061/251-980
036/752-436
Salmonidne ribe
34. «ZERIKO DREŽNICA» Drežnica, MOSTAR Adi Alikadić 036/551-293
061/285-200
Salmonidne ribe
35. «PASTRMKA» DREŽNICA, Drežnica Mostar Arif Beglerović 036/574-246
061/285-061
Salmonidne rbe
36. «RIBA Co» DREŽNICA, Drežnica MOSTAR Enver Omerović 061/285-355
036/585-224
Salmonidne ribe
37. «VOJNO-MARIĆ» Vojno, MOSTAR Nikola Marić 036/212-122 Salmonidne rbe
38. «BRAĆA PALIĆ» PRENJ, Prenj JABLANICA Majdin Širić 036/ 753-509 Salmonidne ribe
39. «MODRO VRELO» Donji Jasenjani, MOSTAR Vladimir Fink 036/576-326 Salmonidne ribe
40. «SANIČANI AD» PRIJEDOR, Preradovićeva 11 Travar Momčilo 052/325/636
065/580-751
Cipridne ribe
41. m.p.»RIBNJAK» PRNJAVOR, Štrpci-PRNJAVOR Neimarević Zdravko 065/535-794
051-875-007
Cipridne ribe
42. «RIBNJAK BARDAČA AD» Bardača, SRBAC Dumanović Anđelko 051/840-779 Cipridne ribe
43. «RIBNJAK» BROD, Sjekovac-BROD Jugović Nedeljko 053/612-226
065/535-614
065/525-156
Ciprtidne ribe
44. «RIBA PROM» BROD, Sjekovac–BROD Kušić Bogdan 053/612-225
053/612-226
Cipridne ribe

Tabela je preuzeta sa ovog mjesta - http://www.lipljen.com/mrijestilista_ribogojilista.php

Pa ribići da vidimo oćeli da se peraje ove godine viore do zore... Mislim da će peraje kao i mnoge pre završiti u nečijem džepu.

nedjelja, 27. veljače 2011.

Duboko Morska Riba (Coffinfish or Chaunacops melanostomus)

Coffinfish ili Chaunacops melanostomus je jedna vrlo čudna duboko morska riba o kojoj se malo zna. Njeno tjelo izgleda tromo crne boje i čitavo je prekriveno bodljama. Ova duboko morska vrsta ribe je veoma malena i raste do 10 centimetara u dužinu. 
Coffinfish ili Chaunacops melanostomus je uhvaćen u srednjem i istočnom Indijskom okeanu a uhvaćeno je na dubini od 1320 metara do 1760 metara ispod površine vode. Ako znate nešto više o ovoj ribi napišite u komentarima ispod.

srijeda, 23. veljače 2011.

Vruće Ribolovačke Slike Žena

Zbog stalnih nagovora ljudi koji posjećuju ovaj blog da postavim što više vrućih slika žena u ribolovu odlučio sam da im ispunim obećanje. Mlađoj populaciji preporučujem da negledaju osim uz roditelje (da im mogu objašnjavati i odgovarati na pitanja).
Pa ribići neka se i ove peraje viore do zoreeeeeeeee........

Sada jedna slika za ženski dio ribolovaca.
Lud i zbunjen ribolovac koji je predugo čekao da zagrize šaran.
Varalice za prave varaličare za varaličarenje.
I to bi bilo to ribolovci ribari ribarke i ostali zainteresovani što se tiče ovog ribolova.

ponedjeljak, 21. veljače 2011.

Bolesti Slatkovodnih Riječnih I Jezerskih Riba

Prije korištenja bilo kakvih ljekova trebali bi dijagnosticirati bolest riba i pokušati shvatiti zašto su ribe bolesne, najveći uzročnik oboljenja riba je čovjek. Čovjek savkim danom sve više dovodi u pitanje preživljavanje ribljih vrsta zagađivajući vodu koja je i njemu neophodna za život.
Naj veći uzročnik bolesti riba je onečišćena voda.

Crvene ili upaljene škrge - obično su posljedica trovanja Amonijaka, ribe izlaze na površinu kako bi udahnule kisik.
Vodena bolest - ova bolest se manifestuje gubitkom telesne težine i nadutosti. To zapravo i nije bolest, nego simptom bakterijske infekcije, a možda i neishranjenosti.
Crvene mrlje (Ichthyophtirius) - pojavljuju se uglavnom na perajima ribe ali i na tijelu ribe. Za ovu bolest kriva je loša kvaliteta vode.

Fin Rot Rotting peraje - manifestuje se gubitkom apetita i ležanjem na dnu. Ovo se dešava zbog bakterija koje napadaju peraje ribe. Ova bolest nekada dovodi i do nasilničkog ponašanja prema drugim ribama. Bolest se pojavljuje zbog loše kvalitete vode.

Bijele ili sive izrasline na tijelu ribe - kada postoje ove izrasline možete biti sigurni da riba ima gljivičnu infekciju.
Rupe u glavi ribe - Postoje mnoge teorije vani, ali ne i uvjerljiv znanstveni dokazi o tome što točno uzrokuje ovu bolest. Međutim, može se pripisati lošu kvalitetu vode, nedostatak pravilne prehrane ili korištenja aktivnog ugljena za duže vrijeme.

Manja kisika - riba izlazi na površinu po kisik, do vovoga dolazi pretežno zbog prevelike temperatrure vode.
Pop eye bolest očiju ribe - ova bolest se manifestuje izbuljenim očima, udubljenim očima, klepave abnormalno. Ova bolest je posljedica bakterijske infekcije kod riba.

Ovo su samo neke od bolesti riječnih i jezerskih riba ili riba u akvarijumima u vašem okruženju. nadam se da sam vam pomogao u prepoznavanju nekih bolesti riba.
Pa ribići neka se zdrave peraje viore do zore...

petak, 18. veljače 2011.

Vampir Lignja - The Vampire Squid


Vampire Lignje (Vampyroteuthis infernalis) je jedini preživjeli član iz reda Vampyromorphida što znači da je filogenetski relikt. Njegovo znanstveno ime doslovno znači "Vampir lignja iz pakla", no uprkos tome ova vrsta lignje ne sisa krv iz drugih stvorenja mora.
Njegova veličina je relativno mala - samo 30 cm (1 stopa) i ima vrlo želatinozan oblik, više liči meduzi nego lignji ili hobotnici.Vampir Lignja se prilagodila životu u dubokim dijelovima mora - njihov metabolizam je jako spor, što znači da oni mogu živjeti dugo bez hrane. To također znači, da ova životinja ima slabe muskulaturu i oslanja se uglavnom na svoju okretnost i suptilnost kako bi ulovila pljen.Malo se zna o reproduktivnim navikama Vampir lignje. Kada se suočavaju sa većim grabežljivcima, Vampir lignje mogu pokriti svoje tijelo s rukama ili izbaciti oblak bioluminiscentne sluzi za razliku od tinte koju koriste druge lignje. Vampir Lignja nije opasnija od meduze i vjerojatno malo manje opasnija od raka.


Video snjimak preuzet sa NATIONAL GEOGRAPHIC

Pa ribe i ribolovci  neka se peraje viore do zoreee...(nema opasnosti)...

ponedjeljak, 14. veljače 2011.

Vrste Bolesti Dijagnoza I Lječenje Riba Iz Mora


Bolest Marine Velvet
Parazit koji uzrokuje ovu bolest poznat je pod imenom Oodinium ocellatum (ili sve češći naziv Amyloodinium ocellatum). Bolest se širi vrlo brzo, i ubrzo nastupa smrt. Jednom kad je dijagnosticirana, teško ju je izlječiti. U ranijem stadiju riba na sebi ima jedva vidljive zlatne tačke, skoro kao da je posipana paprom. Te tačke predstavljaju mlade nezrele parazite, koji otpadnu sa tijela ribe kada sazriju. Svaki od njih se zatim podjeli u 250 dinospora, koje mogu preživjeti do nekoliko dana dok ne nađu novog domaćina.

DIJAGNOZA: Inficirana riba jako teško diše i pliva uokolo sa perajama pitisnutim uz tijelo. Isto tako, trlja tijelom uz kamenje da se riješi te nelagode. Taj simptom se javlja i kod drugih bolesti ali svejedno treba paziti.

LJEČENJE: Slatkovodne kupke pomažu. Sam akvarij treba također liječiti. Jedini efikasan način je liječenje bazirano na bakru (dostupno u pet-shopovima). Budite pažljivi pri liječenju, jer bakar je mrvicu manje otrovan za ribe, nego za parazite koje pokušavate ubiti. Kupite test za bakar, jer liječenje može potrajati, tako da stalno znate koncentraciju bakra u akvariju.Lymphocystis
Ovu bolest uzrokuje virus zvan Lymphocystis i širi se na usta tako da spriječava ribi normalno hranjenje.

DIJAGNOZA: U početnom stadiju, male, bijele kvržice - nalik na cvijetiće karfiola - pojavljuju se na krajevima peraja i škrgi. Kako napreduje, širi se na usta i ostale djelove tijela.

LIJEČENJE: Zato što je Lymphocystis virus, nema poznatog lijeka. Riba bi trebala živjeti u boljim uvijetima. Dodavajući vitamine u hranu isto pomaže. Podizanje temperature, da bi se ubrzao ribin imuni sustav također pomaže. Ustvari jedino što se može napaviti je da se odrežu inficirani djelovi peraje i da ribu kupamo u antiseptièkoj kupki. Postoje dokazi da ako u akvariju postoji Labroides dimidiatus (Usnača čistać <---riba) smanjuje se mogućnost pojave te bolesti.


Raspadanje Repa
Ovo uzrokuje bakterija Aeronomas, Pseudomonas i Vibrio. One su uvijek prisutne u morskom akvariju, ali ribe su imune na njih. Jedino kada se uvjeti u akvariju pogoršaju, ova bakterija napada, ribama se raspadaju peraje i to je siguran znak da je kvaliteta vode loša.

DIJAGNOZA: Peraje postaju oštećene, i ako se odmah ne liječi, nastupa erozija do samog korjena peraja. U par loših slučajeva, čak se dogodi da erodira i ribino tjelo oko peraja.

LJEČENJE: Odmah poboljšajte kvalitetu vode. Ako imate bolnički akvarij (akvarij za bolesne ribe), prebacite ribu u njega i liječite je sa Furanace (onaj koji sadrži Zeleni malahit ili Acriflavin) u količini od 3.8mg na 4.5 litara (10gal). Liječite tako pet dana, a onda promjenite 50% vode. U međuvremenu, povećajte kvalitetu vode u glavnom akvariju na normalu.


Fungus (Gljivica)
Do ovoga dolazi kada je riba oštećena na neki način. Fungus je uzrok slabih uvijeta okoline, što se mora popraviti u najkraćem roku.

DIJAGNOZA: Pamuliki èuperci na ranama su karakteristièni za ovu gljiviènu infekciju.

LJEČENJE: Prvo treba poboljšati uvijete življenja u akvariju. Filter treba temeljito očistiti i promjeniti 50% vode. Filtracija preko aktivnog ugljena je također dobra ideja.


Gill Flukes
To su mikroskopski crvići vrste Neobenedenia i množe se jako brzo.

DIJAGNOZA: Ubrzano disanje, gubitak apetita. Taj simptom se javlja i kod drugih bolesti ali svejedno treba paziti. Škrge postaju roze i sivo-bijele, a ne kao kod zdravih riba - crvene. Odrasli crvići se mogu vidjeti golim okom.

LIJEČENJE: Ribu treba kupati u slatkovodnoj kupki i Plavom Metilenu ili Praziquantelu. Kupke treba ponavljati da bi se ubili crvići koji su se u međuvremenu izlegli.


Vibriosis
Bakterijalna infekcija uzrokovana Vibrio anguillarum. Još jedan indikator loših uvijeta.

DIJAGNOZA: Gubitak apetita i boje. Popraćeno erozijom peraja, i zatim velikim otvorenim čirevima na bokovima, te crvenilom kod crijevnog otvora. U tom stadiju, životinja je već blizu smrti.

LIJEČENJE: Ova se bolest liječi sto kao i Raspadanje repa, makar ju je teže izlječiti i duže se zadržava.


Head And Lateral Line Erosion (HLLE)
Još jedna bolest uzokovana lošim uvijetima, ali može biti i znak loše prehrane.

DIJAGNOZA: Ribe koje boluju od tzv. HLLE, imaju rupice po glavi i bočnim stranama. Napredak bolesti je spor, a riba ne izgleda uzrujano. Ako se to ne primjeti na vrijeme, riba može umrijeti.

LIJEČENJE: Prvo treba poboljšati uvijete življenja u akvariju. Vitamini i zelenje u hrani pomaže.


BijeleTačke
Poznato kao Cryptocaryon, uzrokovano parazitskim protozoanom - Cryptocaryon irritans. Kao Marine velvet, i Bijele tačke imaju komplicirani životni vijek, sa stadijima na i odvojeno od domaćina. Iz tog razloga liječenje je slično.

DIJAGNOZA: Tačke su veličine glave od igle, i lako ih je primjetiti. Ako se ti simptomi zanemare, ribine oči postaju maglovite i pojavljuju se ozljede na perajama. Te ozljede mogu biti uzrok sekundarne bakterijske infekcije.

LIJEČENJE: Iako parazit ima stadije na i odvojeno od domaćina, u oba stadija odgovaraju na lijekove. Liječi se kao Marine velvet


Vrste Koje Treba Izbjegavati
 Sljedeće vrste riba bi trebalo izbjegavati radi njihovih specijalnih potreba u hranjenju, radi očuvanja vrste (zaštićenost) i ostalih razloga.

Acoliscus strigatus (Razorfish)
Apolemichthys arcuatus (Bandit Angelfish)
Centropyge multifasciatus (Multi-barred Angelfish)
Chaetodon larvatus (Redheaded Butterflyfish)
Chaetodon Meyeri (Meyers Butterflyfish)
Chaetodon ornatissimus (Ornate Butterflyfish)
Chaetodon trifascialis (Chevron Butterflyfish)
Chaetodon trifasciatus (Rainbow Butterflyfish)
Dunkerrocampus dactyliophorus (Banded Piperfish)
Zanclus canescens (Moorish Idol)


Freshwater Baths
Slatkovodne kupke su vrlo učinkovite jer daju patogenima moćan osmotički šok: paraziti uzimaju vodu toliko brzo da eksplodiraju. S druge strane, to je također i velik stres za ribu. To treba raditi sa velikom opreznošću i kada akvarist može promatrati ribu bez smetanja.
Da bi napravili slatkovodnu kupku, potrebno je: napuniti jedan akvarij sa 4 litara (14-pint) sviježe vode iz pipe. Voda mora biti iste temperature i pH kao u glavnom akvariju. Bilo bi najbolje da se voda iskuha i ostavi da se ohladi tako da se odstrani klor iz nje. Da bi dobili isti pH, dodajte jednu čajnu žlicu punu soda-bikarbonata. Kada je sve spremno, dodajte 1 litru (2 pints) morske vode iz glavnog akvarija. Da bi liječili ribu, ulovite je i stavite u kupku što nježnije možete. Riba će vjerojatno ležati na boku jedno vrijeme, ali nebi trebala pokazivati nikakve druge znakove stresa. Ako se ti ipak dogodi, treba je odmah vratiti u morsku vodu. Slatkovodna kupka ne bi trebala trajati duže od 10 minuta, ali se smije ponoviti drugi dan.
Pa ribići neka se peraje viore do zore...

utorak, 8. veljače 2011.

Bonton Pravila U Ribolovu

Za one koji neznaju bonton u ribolovu tj pravila ponašanja pri lovu ribe sada ćemo predočiti:

1. Obavezno vratiti ribu koja je ispod mjere u vodu (ovo činite kako bi od male ribe narasla velika).
2. Kada završiš sa ribolovom pre polaska sa tog mjesta pokupi sve odpatke (ovose radi kako bi kada dođeš opet u ribolov na to mjesto zatekao čistu prirodu, ugodnije je za lov ribe).
3. Kada pođeš u ribolov ponesi sve što ti treba od pribora kako nebi smetao drugima tražeći od njih nešto od ribarskog pribora.
4. Ako ti djete zatraži udicu ili sl daj mu (samo onima koji nisu naporni u ribolovu).
5. Ako ti se desi da si otkrio novo mjesto i tu prehranom navukao ribu i dođeš a mjesto neko zauzeo, moraš imati u vidu da je to slab ribolovac ali i da to nije tvoje privatno vlasništvo.
6. Ako prolaziš kraj ribara pozdrav bi trebao da glasi bistro, pravi ribolovac koji je kultiviziran će ti istom mjerom odgovoriti.
7. Nekulturno je davati savjete ribaru koji ih ne traži od vas, a ribarski je pomoći ribaru kada to od vas zatraži.
8. Nekulturno je i nesportski stvarati buku u vodi tj bućkati (gacanjem, bućkanjem idt tjerate ribu i smetate drugim ribolovcima).
9. Dolazeći na mjesto za ribolov gdje ima jedan ili više ribara bonton pravog ribara bi trebao da glasi ovako - bistro dali ima mjesta za mene, i poslušajte ribolovce šta god vam kažu.
10. Kada loviš ribo blizu nekog nesportski je zabacivati preko njega, kada ti se već dozvoli da pecaš na mjestu gdje već ima ribolovaca sportski je da se odmakneš 5 do 10 metara od ribolovca.
11. Kada ti neko zauzme mjesto ili te nasavjetuje kako netreba isl onda ti je dozvoljeno citiram: neko je smjestio zeki rodžersu - nadam se da ste razumjeli.
Pa ribići za prvih deset pravila neka se peraje viore a za moje jedanaesto važi ono "do zore"...

subota, 5. veljače 2011.

Ribarski Vicevi

1- Uhvatio Haso zlatnu ribicu i ribica mu reče:
- Pusti me i ispuniću ti tri želje i mujo se složi.
- Prva mi je želja da mi punica dobije triper.
- A druga želja upita ribica:
- Kad razmislim naj bolje bi bilo da mi punica dobije sidu i to onu naj goru reče Haso.
- Ribica mu ispuni i tu želju.
- E nabijem je sad na kurac reče zadovoljno Haso.
- Ribica mu ispuni i tu želju.


2- Kako ribar zna koja je ženska riba a koja muška - ako je pojede onda je muška riba ako je pojela onda je ženska riba.
- Pita običan prolaznik ribolovca:
- Jel kako ti ne dosadi po čitav dan gledati u tu vodu - ma kakvi odgovori ribolovac nema zanimljivijeg sporta.
- Prolaznik se našao u čudu to naj zaniljiviji naj uzbudljiviji sport po čemu.
- Odgovara ribolovac - vidiš ja nemam dozvolu za pecanje riba, zamisli sad oči su mi na vodi, uši su mi nabrkle od osluškivanja, a istovremeno gledam ljevo i desno oćel naići kontrolor, pa možel biti uzbudljivije.

3- Zaposleni Ribolovac i Ljekar
Priča muž svojoj ženi - danas sam bio kod ljekara i zamisli šta mi je rekao - da uzmem nekoliko neplaćenih dana i odem u prirodu na svjež vazduh i opustim se uz ribolov. Šta ti misliš ženo gdje bi bilo najbolje da odem.
- Žena će na to - naj bolje bi bilo da odeš kod drugog doktora.

4- Dolazi raspoloženi ribar iz Doboja u Teslić na jezero i tu sreće jednog čovjeka i upita ga - izvinite kome pripada ovo jezero, - odgovara čovjek - ribolovačkoj zadruzi Teslić, pita ribolovac - a dali bi bilo kažnjivo kada bi tu pecao i upecao ribu, - odgovara čovjek - Ne, bilo bi to čudo.
5-Šeta stariji čovjek jezerom i ugleda jednog ribolovca kako peca te ga upita, imali išta majstore, ribolovac ga pogleda i reče juče sam ovdje uhvatio četrdeset štuka a danas ni da pipne.
Gleda u ribolovca čovjek i reče a znateli vi ko sam ja, ne reče ribolovac. Ja sam ribolovački čuvar, a ribar će ti na to a ja sam najveći lažov u ovom kraju.
Ribar Rahdovan i Njegov Drug Dupee
6- Otišao ribar u ribolov i uhvatio preljepu sirenu.Sirena ga počne moliti nježnim glasom: Ako me pustiš ispuniću ti tri želje.
Ribar pogleda preljepu sirenu i reče: Ispunićeš ti meni samo jednu želju ali tri puta he he he.

7- Otac morski pas uči sina kako treba jesti ljude:
- Prvo što treba učiniti je plivati oko čovjeka neko vrijeme da te može vidjeti.
- Onda napraviti još jedan krug ali bliže pa napasti i progutati čovjeka.
- Mali morski pas pita:
- Zašto nemogu odma napasti i pojesti čovjeka, zašto moram napraviti dva kruga oko njega.
- Otac odgovara: Možeš ga napasti i pojesti odma ali onda ćeš jesti sa govnima.