srijeda, 11. kolovoza 2010.

Lov Ribe Na Cvrčka

Cvrčak se u lovu ribe često upotrebljava kao mamac, najčešće je to mamac koji koristimo u proljeće pa sve do kraja ljeta. Na ovaj prirodni mamac možemo loviti raznu vrstu ribe, neke od riba koje lovimo na Cvrčka su; Klen, Mrena, Som ITD. Loviti na Cvrčka može se dubinski, plovak i površinski, udice se koriste jednokuke i trokuke. Na ovaj mamac kao i na Skakavca čak i početnici lako dolaze du ulova ribe. Najloni pri lovu na Cvrčka nebi trebalo da su velikih debljina, treba da su fini tanki mekani najloni. Cvrčka nalazimo u zemlji u njegovim rupama, hvatamo ga na slamku ( uvlačimo slamku u rupu i lagano čačkamo dok Cvrčak ne izađe napolje), ili sipamo vodu u rupu sa cvrčkom i on izađe napolje, ili kopamo prateći rupu kroz zemlju dok ga nenađemo u zemlji. Pa ribići neka se peraje viore...