utorak, 15. lipnja 2010.

Pravilno Čišćenje Ribe

Nekoliko savjeta za čišćenje ribe:

Poslije ribolova dolazi za ribolovce najomraženiji trenutak čišćenje ribe, čišćenje ribe može biti na vodi (rijeke, jezera, more ) ili kod kuće. Ako čistimo Ribu na vodi onda sve što odstranimo od ribe možemo slobodno baciti u vodu osim ako to nije zakonom zabranjeno, ako nesmijemo bacati u vodu onda sav riblji otpad stavljamo u kese ili posude određene za to i odlažemo na određeno mjesto za otpad. Za čišćenje ribe potreban nam je jedan tanak i oštar nož, povlačeći nož od repa ka glavi ribe skidamo krljušt. Poslije odstranjivanja krljušti pravimo nožem rez od glave ka repu do otvora ispod repa na ribi, onda vadimo iz stomaka unutrašnjost. Kod manjih i većih primjeraka riba poželjno je odsjeći glavu ribe, ili izvaditi škrge iz usta ribe ( škrge se najbrže počnu kvariti ). Riba nebi trebalo da stoi neočišćena više od 8 sati, sve preko 8 sati riba se kvari a ako je velika vrućina i 2 sata je puno. Ako imamo da čistimo ribu kao što je mrena, koja je poznata po teškom skidanju krljušti sa tijela onda postoi kupiti četka samo što su metalni zubci veoma lako se sa tom četkom riješiti krljušti. ako nemamo tu četku onda uzmemo jednu letvicu širine4 cm i na nju prikucamo čepove od piva ISL i krljušt ima da leti. Pa ribići neka se peraje vioree...