ponedjeljak, 1. studenoga 2010.

Skobalj Uzima Na Ušću Rijeke Usore I Spreče

Jesenski lov Skobalja 2010 godine novosti iz svijeta ribolova. Da Skobalj (rujka, podust, nosara) već neko vrijeme uzima na poznatim ušćima rijeka Usore i Bosne, i rijeka Spreče i Bosne. Uz Podusta još se može uhvatiti i klijen, plotica i šljivar i poneka bjelica i bjelić pa i mrena. Ove ribe se love standardnim načinom na plovak i dubincem. Da bi mogli da pecate tj lovite ribu potrebno je da dobro uranite kako bi si zauzeli mjesta za lov, pa čak i ako dobro uranite uvijek ima onih koji su uranili prije svih drugih ribara. Ne treba samo raniti zbog ribarskog mjesta za lov ribe, nego i zbog mjesta za ostavljanje vašeg automobila ili nekog drugog prevoznog sredstva. Za primamu (krmu, nakrmu, hranu, meku) koristi se najviše stari hljeb ali i neke od hrana ili tajnih recepata daju dobre rezultate. Ako nemate dozvolu iz tog mjesta potrebno vam je 2 marke da platite izlazak na rijeku, kako bi lovili ribu. Mreže čuvarke bi trebalo da su na dužoj špagi zbog visoke obale sa jedne strane ušća, ali i zbog boljeg očuvanja ribe. Riba na rijeci usori radi cijelim tokom, posebno su primjećeni ulovi iznimno krupnog Škobalja u gornjem toku rijeke usore grad Teslić. Na rijeci Spreči tj njenom ušću sa rijekom Bosnom takođe riba dobro radi (grize, uzima, lovi se), potpuno sve što smo pisali za rijeku Usoru, važi i za rijeku Spreču ako se odlučite da na njoj lovite ribu. Jer riba ulazi u ušća i traži zimovnike u manjim rijekama, a one ribe koje ne uspiju ući u manje rijeke ostaju u zimovnicima većih rijeka.