ponedjeljak, 8. veljače 2010.

Bilećko Jezero - Plovkarenje

Bilečko jezero nalazi se na izlazu iz Bileće, nadmorska visina jezera je 395 mm. Jezero je dugačko 30 km. za ribolovce je prava ribolovna pustolovina. Šarana ima u izobilju samo ga trebate naći gdje se krije. Na jezru ribolovci koriste i čamce, ali ako hoćete da sačuvate svoje mjesto lova onda morate da uklonite sve znake da ste tu lovili. Pošto je jezero veliko kada idete u ribolov na njega planirajte više dana da ostanete dabi imali dobar ulov jer poznato je da šarana treba par dana krmiti na jednom mjestu da bi bilo ulova.