petak, 5. studenoga 2010.

Riječni Ribolov - Rijeke u BiH

Za ribolovce napravili smo popis naj dužih rijeka u BiH koje su ujedno i najpogodnije za ribolov:

Drina, Sava, Neretva, Trebišnjica, Una, Bosna,Sana, Janja, Krivaja, Ukrina, Spreča, Prača Vrbanja.

Rijeka Drina se nalazi na granici sa Srbijom, odlična za ribolov.
Rijaka Sava se graniči sa Hrvatskom, takođe odlična za ribolov.
Neretva pogodna za ribolov, nalazi se u Hercegovini.
Trebišnjica je Hercegovačka rijeka ponornica.
Una odlična rijeka za ribolov, ova rijeka je priridna granica sa Hrvatskom.
Bosna rijeka bogata ribom, protiče kroz centralni dio BiH.
Sana rijeka Bosanske krajine, najveća ja pritoka rijeke Une (pogodna za ribolov).
Janja BiH rijeka, desna pritoka rijeke Drine.
Rijeka Krivaja nastaje u Olovu spajanjem Bioštica i Stupačnice, ulijeva se u rijeku bosnu (pogodna za ribolov).
Ukrina nastaje spajanjem velike i male Ukrine kod banje Kulaši (RS) (pogodna za ribolov).
Spreča rijeka srednje Bosne, ulijeva se u rijeku Bosnu (pogodna za ribolov).
Prača rijeka u bih koja je lijeva pritoka rijeke Drine (pogodna za ribolov).
Vrbanja rijeka u BiH u RS pritoka Vrbasa (pogodna za ribolov).

Ove rijeke su bogate ribom i pružiće vam dobrog ribolovnog užitka.