petak, 2. travnja 2010.

Gambuzija (Eastern Mosquito Fish, Gambuse, Koboldkärpfling ) - Vrste Riba

Gambuzija je vrlo zanimljiva riba leđna peraja ima 7-8 mekanih šipćica.
Podrepna peraja ima 9-10 mekanih šipćica.
Usta su gornja. Leđna peraja je smještena dosta straga tijela, oko ili iza podrepne peraje ribe. Druga izdužena zraka podrepne peraje kod mužjaka ima na kraju zadnje zrake kukicu, kao i treća izdužena zraka. Podočna pjega je slabo izražena ili je nema. Diploidni broj kromosoma je 48. U bočnoj liniji ima od 29 do 32 ljuske i ona se protežu blizu leđa. Repna peraja je ispupčena i na njoj su dva reda jasno uočljivih pjega. Mužjaci imaju podrepnu peraju oblikovanu u penis. Postoje dvije podvrste: Gambusia affinis affinis i Gambusia affinis holbrooki , a obje su unesene u europske vode u različito vrijeme.Naraste 3 – 5 cm; maksimalno 6 cm. Uobičajena dužina ženki je do 4.5 cm, a mužjaka 2.5 cm.Ova riba Mrijesti se većim dijelom između travnja i kolovoza. To je živorodna vrsta kojoj ženke imaju unutrašnju oplodnju. Sperma se odvodi u spolni otvor uz pomoć posebnog organa koji se zove gonopodija, što je izmijenjena prva zraka podrepne peraje. 30 dana nakon oplodnje rada se oko 50 mladih. Ženka svake godine može imati nekoliko legla, obično tri. Spolna zrelost se postiže u prvoj godini. Odrasle jedinke se hrane raznovrsnom hranom i to uglavnom beskralježnjacima, naročito ličinkama kukaca i rakova. Značajna u kontroli populacija komaraca, naročito u područjima sa malarijom, ali je opasna za autohtone vrste. Ova vrsta prvotno naseljavala južni dio Sjeverne Amerike, a danas je široko rasprostranjena vrsta u cijelom svijetu. Obzirom da se hrani ličinkama komaraca, početkom 20. stoljeća unesena je i u jadranske vodotoke s ciljem suzbijanja malarije. Izuzetno je otporna na povišenje temperature i nedostatak kisika u vodi jer može gutati atmosferski zrak. Živorodna je vrsta, a taj poseban način razmnožavanja adaptivna je prednost gambuzije u odnosu na ostale vrste riba. Predator je ribljih jaja i mladi, te ličinaka vodozemaca, pa izvan prirodnog područja rasprostranjenja uzrokuje smanjenje brojnosti autohtonih, a osobito manjih vrsta riba. Pa ribici neka se peraje viore..