utorak, 3. kolovoza 2010.

Teslić Rijeka Usora Gornji Tok Komušina Kondžilo


U potrazi za ribom prolazimo kroz Teslić i nailazimo na rijeku Usoru.
Tražeći mjesta za ribolov odlučujemo se loviti ribu u gornjem toku Ri
jeke Usore, gdje je rijeka najčišća. Krenuvši iz Teslića prolazimo pr
vo kroz Banju Vrućicu turistički sprtsko rekreativni i zdravstveni ce
ntar u koji dolaze posjetioci iz svih zemalja. Poslje Banje Vrućice
prolazimo kroz naselje Studenci, u Studencima kod mosta postoji kupalište ali i odlična mjesta za lov ribe. Prolazeći kroz Studence nail
azimo na mjesto Crna Rijeka, odlučujemo se ići još dalje, te prolazi
mo kraj sela Kamenica, tu nailazimo na potok u koji riba svake godin
e ulazi u mrijest u Proljeće. Put nas vodi kraj Nature mljekare koja
je zagađivač rijeke Usore, i tada nailazimo na skretanje za Komušinu
i Konđžilo. Kondžilo je poznato Gospino Svetište gdje se nalazi
čudotvorna slika Gospe koju svake godine mnoštvo ljudi iz cijeloga
svijeta dolazi da obiđe bez obzira na vjersku pripadnost.Od skreta
nja ka Komušini počinju ribarska mjesta idealna za lov Klena, Pastr
mke i druge ribe. Mjesta su idealna za varaličarenje, ali i za lov
na prirodne i vještacke mamce. Pa ribići neka se peraje viore...