ponedjeljak, 12. travnja 2010.

Škrge U Ribe

Škrge kod riba su nabori kože a u tim naborima na vhu kože su mnogobrojne kapilare koje služe ribi za stalnu razmjenu plinova koja se vrši vodom koja dolazi dizanjem i spuštanjem škrga ribe. Škrge se nalaze u donjem dijelu glave ribe i pokrivene su škržnim poklopcem.