nedjelja, 4. travnja 2010.

Mriješćenje ribe

Mriješćenje riba u većine ribe događa se u proljeće ali nije kod svih riba tako. Na svom putu za mriješćenje ribe nailaze na razne vrste prepreka, te prepreke su prirodne koje ribe lako savladavaju i vještačke koje ribe nekad i nemogu da savladaju. Naj veću prepreku za ribe čine brane koje nisu pravljene sa propustima za ribe tj koje su nepropisno građene, što u našoj zemlji je čest slučaj. Različita su ponašanja riba u mrijestu a i ritul samog oplodjivanja. neka ikra pada na dno i tu cekaju jajašca da izadje mala ribica, a neka jajašca lebde pri površini i tu čekaju do izlaska malih ribica. Kod nekih vsta riba ribe ostaju tj jedan roditelj ribe ostaje sa jajašcima i štiti ih od svih nepogoda i grabljivica, a opet kod drugih vrsta riba jajašca ostaju sama do izlegnuća. Neke od riba u mrijestu se znatno tj im se promijeni izgled i ponašanje. Kada ih posmatramo u mrijestu vidimo da i one imaju svoj način komuniciranja i da su to živa bića koja imaju određenu inteligenciju. Toliko mrijestu ribe pa ribići neka se peraje vioree...