subota, 13. veljače 2010.

Jugovo Jezero - Plovkarenje


Jugovo jezero je i jedino jezro koje je nastalo vještačkim putem, nalazimo ga na Zelengori. Jugovo jezero dugo je oko 250 mm a široko oko 100 mm, a nalazi se na nadmorskoj visini od 1450 mm. Na jezero dolazimo makadmskim putem sa Čemerna, dužina puta do jezera je 25 km i dolazimo do same vode sa kolima isl. a kada produžimo ovim istim putem dalje još za 4 do 5 km nailazimo na Orlovačko jezero. U ovom jezeru možete da lovite Kalifornijsku Pastrmku Koja se redovno ubacuje u jezero dabi ribolovci mogli da uživaju u čarima ovog jezera, a kontrola sa dozvolama za ribolov će vas sama naći. Pa ribići neka se peraje viore..

Jezero Jelim ( Hutovo Blato ) - Plovkarenje

Jezero Hutovo Blato nalazise 5 km od Čapljine, krenete jugoistočno magistralnim putem Mostar Metkovići. Ovo jezero je prirodni park, nekada je bio otok ali sada ga povezuje asvaltni put sa kopnom. Na jezeru naćićemo i motel Karaotok u kojem se možete osvježiti i jesti. Površina ovog izvnrednog parka iznosi 47711 hektara. U periodu seobe ptica ovo jezero pruža dobre uslove i dom za mnoge vrste životinja. Prema posljednjm istraživanjima stručnjaka otkriveno je da u jezeru živi 163 vrsta ptica, a vrste ribe koje obitavaju u jezeru ima 22 vrste ribe. Zanimljivost vezena za ovo jezero je da u njemu žive i slatkovodne ribe i morske ribe. Pa ribići neka se peraje viore.