utorak, 1. lipnja 2010.

Grad Doboj I Ribolov
1-SL- Usora, 2-SL-Spreča, 3-SL- Bosna

Grad Doboj i ribolov veoma su povezani, mnogo ribolovaca je u
sportsko ribolovnom društvu koji redovno produžavaju dozvole.
U neposrednoj blizini grada Doboja nalaze se tri rijeke, Bosna
je najveća od te tri rijeke, ostale dvije su rijeka Spreča i
rijeka Usora. Spreča i Usora na svom ušću sa rijekom Bosnom
veoma su bogate ribom i mjestima na kojima ribolovci redovno love.
Najposjećeniji dani ta dva ušća su u proljeće i jesen, jer riba
tada ulazi u rijeke Spreču i Usoru. Ujesen traži zimovaonike
a u proljeće ulazi zbog mrijesta. Sve tri rijeke su bogate ribom
i bile bi još bogatije da nije zagađivača na sve tri rijeke.
Ribolovačko udruženje doboja malo vodi tj nikako brigu o zagađiva
čima i održavanju čistoće rijeka bar u dijelu koji se nalazi u
neposrednoj blizini Doboja. Sve će biti još gore kada se naprave hidrocentrale 4 na rijeci Bosni ribe više neće biti.Poribljavanje rijeka su samo priče,
a iako se to nekad desi to je veoma malo. U blizini Doboja
nalaze se i mala jezerca koja nikada ne presušuju, tu može da se
lovi babuška, šarana ima malo, somić bodljo, klijen, štuka u
malom broju ITD. Čuvajmo rijeke to je naše blago koje ostavljamo
našim maldim a oni opet svojim mladim.