četvrtak, 3. ožujka 2011.

BiH Mrjestilišta i Ribogojilišta

Ovo su mrijestilišta i ribogojilišta u Bosni i Hercegovini sa svim potrebnim informacijamakoje bi vas mogle zanimati kao i kontakt telefon. Ovaj post pišem iz razloga kako bi ribolovačka udruženja počela da poribljavaju naše rijeke oduzimajući im izgovor da nemaju odakle nabaviti mlađ. Ovo se posebno odnosi na ljude u vrhu koji se nalaze u sportskom udruženju ribolovaca iz Teslića, poribite rijeku Usoru samo jednom kako treba i neka rijeka procvjeta, neka makar vaša djeca jednom vide kako to treba da se čuva priroda bogom dana.

 R.Br  NAZIV PROIZVOĐAĆA MLAĐI
KONTAKT OSOBA
TEL/FAX/E-mail PROIZVODI MLAĐ
1. NORFICH «BLAGAJ», Ul. Branilaca Bosne Blagaj, Mrjestilište BUNA Sanel Šarić 036/508-811
036/500/832
norfish@bih.net.ba
KP
PP
MP
2. «TROPIK RIBARSTVO», RIBNIK, Ul. Drenovića B.Luka Mirko Risović 051/215-811
050/431-024
KP
PP
PZ
3. «RIZ KRAJINA» Mrijestilište KLOKOT, Bihać Rifat Tahrić 037-331/401
061/149/766
KP
PP
LI
4. «KRUPIĆ» Prozor-Rama, TIP Dekorativa Rama Mile Marić 036/770-750
036/770-117
063/352-901
Fax: 036/771/118
KP
PP
PZ
5. «OKAŠNICA-OVAKO» BUGOJNO Kemal Đafić 030/-251-459 KP
6. «SALMON» LJUBUŠKI Veselko Čolak 039/841-107
Fax: 039/841-589
KP
7. «RIBA NERETVA» KONJIC Sulejman Ćatović
Faruk Hađžimešić
036/726-756
061/133-400
KP
PP
PZ
8. «ZAKIR COMMERCE» KREŠEVO, Huseina Droze 135, Ilidža Zakir Bečar 061/144-559
Fax: 033/429-516
KP
9. «RIBNJAK ŽUNOVICA» HADŽIĆI, Branilaca Sarajeva 19 Midhat Kulo 033/213-210 KP
10. HET RIBOGOJILIŠTE «JAZINA», TREBINJE, Obala Luke Vukalovića Boško Andrić 059/260-950
059/252-025
KP
PP
11. «RIBNJAK PERIĆI» Rama Jozo Zadrić 036/771-365 KP
PP
12. «SOKOČNICA» ŠIPOVO, Sokočnica, Šipovo Pero Peđa Guzijan 065/ 582-955
050/ 372-856
KP
13. «LADANICA» KONJIC, GLAVATIČEVO Halil Tucaković 036/ 793-034 KP
Legenda: KP-kalifornijska pastrmka, PP-potočna pastrmka, PZ-potočna zlatovčica, JZ-jezerska zlatovčica,
LI-lipljen.
Pregled cipridnih mrijestilišta u BiH
R.Br.
NAZIV PROIZVOĐAĆA MLAĐI
KONTAKT SOBA
TEL/FAX/E-mail
PROIZVODI MLAĐ
1. Preduzeće za ribarstvo «SANIČANI AD» Preradovićeva 11, Prijedor Momčilo Travar 052/ 325-636
065/ 580-751
ŠAR
AMU
TOL
SOM
2. m.p. »RIBNJAK» PRNJAVOR Zdravko Neimarević 051/ 875-007
065/ 535-794
ŠA
TOL
3. «RIBNJAK BARDAČA AD» Bardača, SRBAC Anđelko Dumanović 051/ 840-779 ŠAR
AMU
TOL
SOM
4. «RIBA PROM» BOS. BROD, Sjerkovac Brod Bogdan Kušić 053/ 612-225
053/612-226
ŠAR
TOL

Legenda: ŠAR-šaran, AMU-amur, TOL-tolstolobik, SOM-som, SMU-smuđ.
Pregled uzgajivača konzumne ribe
R.br.
NAZIV PROIZVOĐAĆA RIBE
KONTAKT OSOBA
TEL/FAX/E-mail
VRSTA RIBE
1. NORDFISH BLAGAJ Sanel Šarić 036/572487 Salmonide
2. TROPIK RIBARSTVO, RIBNIK Mirko Risović 050-431-024 Salmonidne Ribe
3 TROPIK RIBARSTVO, Krupa na Vrbasu Mirko Risović 051/ 417-050
051/ 417-092
Salmonidne ribe
4. "RIZ KRAJINA" Ribogojilište, Martin Brod Rifat
Tahirić
037/331-401
061/ 149-766
Salmonidne ribe
5. "RIZ KRAJINA" Ribogojilište, Zdena Rifat Tahirić 061/ 149-776
Fax: 037/-331-401
Salmonidne ribe
6 HE «Bočac», Ribogojilište «JEZERO» Ilija Dakić 050/211-660
050/ 291-130-rib
Fax: 050-211-352
Salmonidne ribe
7. «Krupić» Rama -Prozor Mile Marić 036/770-750
036/0770-117
063/ 352-901
Salmonidne
ribe
8. «Okašnica-OVAKO» Bugojno, Vrpeć –Bugojno Kemal Đafić 030/ 251-459 Salmonidne ribe
9. «Salmon» LJUBUŠKI, Grabovo vrelo-LJUBUŠKI Veselko Vištica 039/ 841-107
Fax: 039/841-589
Salmonidne ribe
10. «RIBA NERETVA» KONJIC Faruk Hadžimešić 036/ 726-756
061/ 133-400
Salmonidne ribe
11. «ZAKIR KOMMERCE» KREŠEVO Zakir Bečar 033/429-516 Salmonidne ribe
12. «RIBNJAK ŽUNOVICA» HADŽIĆI, Branilaca Sarajeva Midhat Kulo 033/213-210 Salmonidne ribe
13. FISCH –ČELIĆ Gornji Vakuf Fahrija Čelić 030/ 265-355 Salmonidne ribe
14. HET RIBOGOJILIŠTE «JAZINA», Trebinje Boško Andrić 059/ 260-950
059/ 252-025
Salmonidne ribe
15. «EKO FISH» GLOGOŠNICA, 88420 Jablanica Zaim Imamović 036/754-257
061/169-234
Salmonidne ribe
16. «RIBNJAK PERIĆI» Prozor Rama Jozo Zadro 036/ 771-365 Salmonidne ribe
17. «RIBOGOJILIŠTE MILIĆI» TUK, Motel Milići Zoran Golić 056/740215
056/741-215
Salmonidne ribe
18. «SOKOČNICA» ŠIPOVO Pero Peđa Guzijan 065/582-955
050/ 372-856
Salmonidne ribe
19. «MAOČA» Brčko, MAOČA BRČKO Ibrahim Lević 061/284-657
049/ 526-798
Salmonidne ribe
20 «DIVA» Grabovica, DIVA GRABOVICA Šerif Šehić 036/ 753-301 Salmonidne ribe
21 «ŠANICA»-Jablanica Sala Nezirić 036/753-534 Salmonidne ribe
22. «ONTARIO» Ilovača, Ćurovčići-Ilovača Alija Ćurovac 061/159-904 Salmonidne ribe
23. SUR «Ribnjak Fojnica», FOJNICA Ibrahim Klisura 030/837-427 Salmonidne ribe
24. «Duboka» BIGOJNO, Vesela BUGOJNO Samir Memić 061/154-444
061/ 154-222
Salmonidne ribe
25. «DIONIS» Trnovo Nedeljko Kokić 057/610-406 Salmonidne ribe
26. «PLAVA VODA» TRAVNIK, 77270 Šumeće Hasan Dervić 061/ 154-520
061/ 140-817
Salmonidne ribe
27. «LADANICA» Glavatičevo, KONJIC Halil Tucaković 036/ 739-034 Salmonidne ribe
28. «PODORAŠAC» KONJIC, Podoračac KONJIC Mahmut Osmanović 036/772-108
061/ 175-405
Salmonidne ribe
29. «NORFISH BLAGAJ» Salakovac-MOSTAR Sanel Šarić 036/555-191
Fax:036/555-190
Salmonidne ribe
30. «TROPIK RIBARSTVO» BOČAC, CRNA RIJEKA Mirko Risović 051/215-811
Fax:051/217-018
Salmonidne ribe
31. «FORELE» Salakovac Semir Zukić 036/574-394
061/242-371
Salmonidne ribe
32. «RIBA» ŠČIT, Prozor, Rama Nikica Tomić 036/ 780-450 Salmonidne ribe
33. «PRENJ» Grabovica» Salko Čilić 061/251-980
036/752-436
Salmonidne ribe
34. «ZERIKO DREŽNICA» Drežnica, MOSTAR Adi Alikadić 036/551-293
061/285-200
Salmonidne ribe
35. «PASTRMKA» DREŽNICA, Drežnica Mostar Arif Beglerović 036/574-246
061/285-061
Salmonidne rbe
36. «RIBA Co» DREŽNICA, Drežnica MOSTAR Enver Omerović 061/285-355
036/585-224
Salmonidne ribe
37. «VOJNO-MARIĆ» Vojno, MOSTAR Nikola Marić 036/212-122 Salmonidne rbe
38. «BRAĆA PALIĆ» PRENJ, Prenj JABLANICA Majdin Širić 036/ 753-509 Salmonidne ribe
39. «MODRO VRELO» Donji Jasenjani, MOSTAR Vladimir Fink 036/576-326 Salmonidne ribe
40. «SANIČANI AD» PRIJEDOR, Preradovićeva 11 Travar Momčilo 052/325/636
065/580-751
Cipridne ribe
41. m.p.»RIBNJAK» PRNJAVOR, Štrpci-PRNJAVOR Neimarević Zdravko 065/535-794
051-875-007
Cipridne ribe
42. «RIBNJAK BARDAČA AD» Bardača, SRBAC Dumanović Anđelko 051/840-779 Cipridne ribe
43. «RIBNJAK» BROD, Sjekovac-BROD Jugović Nedeljko 053/612-226
065/535-614
065/525-156
Ciprtidne ribe
44. «RIBA PROM» BROD, Sjekovac–BROD Kušić Bogdan 053/612-225
053/612-226
Cipridne ribe

Tabela je preuzeta sa ovog mjesta - http://www.lipljen.com/mrijestilista_ribogojilista.php

Pa ribići da vidimo oćeli da se peraje ove godine viore do zore... Mislim da će peraje kao i mnoge pre završiti u nečijem džepu.