nedjelja, 24. siječnja 2010.

Rijeka Spreča - Ribolov


Spreča je rijeka u Bosni i Hercegovini.

Dužina rijeke Spreče je 137,5 kilometara. Pritoka je rijeke - Bosne. Spreča izvire u mjestu Papraća, u općini Šekovići. i teče dalje kroz područje opština; Kalesija, Zivinice, Lukavac, Petrovo, Gračanicu, Doboj Istok i Doboj. Na svom putu do ušća u rijeku Bosnu kod Doboja, Spreča prima nekoliko pritoka: Gribaju, Oskovu, Gostelju, Jalu, Sokolušu, Brijesnicu, Jadrinu, Kameničku rijeku, Sočkovačku rijeku, Prenju. U Doboju se uliva u rijeku Bosnu, a na samom ušću Spreče i Bosne je zimovnik Gdje mozete uvijek da vidite ribolovce u hladnim zimskim danima. Tada se najviše lovi Škobalj i Plotica, A u pred večernjim satima pred mrak se lovi i Smudj. Rijeku Spreču povremeno zatruju ali riba uvijek ponovo ulazi u nju jer joj odgovara ta voda i dno, prepuno je ziljaka, mirne vode i preljepih virova koji imaju i dubinu i duzinu potrebnu za ribolov. U ljetnim danima dobro uzima Deverika, Klijen i Šljivar ali i Šaran i Som, Bucov Štuka I Smudj. U Proljeće riba ulazi iz Bosne u Spreču da bi se mrijestila i tada je Spreča naj posjećenija ribolovcima.

Nema komentara:

Objavi komentar