nedjelja, 24. siječnja 2010.

Rijeka Sava - Ribolov

Sava je rijeka u našoj sjevernoj Bosni i Hercegovini i najveća od svih rijeka u zemlji. Nastaje spajanjem ovih rijeka Save Dolinke i Save Bohinjke u blizini kod Lancova u Sloveniji. Iz Slovenije teče u Hrvatsku, teče kroz gradove Zagreb i Sisak, a nakon toga čini granicu između nase Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zatim malim dijelom ulazi u Bosnu i Hercegovinu, pa onda čini jednim dijelom granicu između BiH i Srbije, da bi na kraju ušla u susjednu Srbiju, gdje se u gradu Beogradu ulijeva u Dunav. U Bosni i Hercegovini i u Srbiji rijeka Sava je većim svojim djelom plovna. Također je plovna u Hrvatskoj do Siska. Zbog ovoga na njoj se odvija veoma gust riječni saobraćaj. Najveće luke u Bosni na ovoj rijeci se nalaze u Bosanskom Šamcu i Brčkom.U stara vremena naša rijeka Sava zvala se SAVUS, prema grčkom nazivu SAOVIOS, a mi danas jednostavno kažemo Sava. Nakon što je Panonsko more prije ne mnogo miliona godina presušilo začelo se korito ove naše rijeke. Ona je kroz mnogo milenijuma tekla tiho i dostojanstveno, primjereno božanstvu.[citat potreban] Sava je bila zajednička rijeka stanovnicima sa obje njene obale. Poslije te godine ona je postala granica između dva svijeta (Habsburško i Osmansko carstvo). Granica je postala simbol podozrenja jedne vlasti prema drugoj. Ipak, iznimka svemu su bili 2 Broda, čiji se stanovnici nikad nisu dali nagovoriti na mržnju i neprijateljstva.Dužina rijeke Save je 945 km. Plovna je tek od Siska. Što znači da u Zagrebu nije plovna, ali nije niti pitka zbog razvijene industrije i otpadnih voda, koje se ne pročišćuju. Zanimljivo je da usprkos tomu ribiči na njenim obalama redovito pecaju. U savi zive sve vrste slatkovodnih riba kao što su; Mrena, Škobalj, Plotica, Som, Štuka, Mladica, Grgeč itd..
U rijeci Savi živi oko 45 vrsta riba, a u cijelom dunavskom slijevu, kojem pripada i rijeka Sava, zabilježeno je oko 103 vrste riba. U zajednici riba rijeke Save dominira porodica Cyprinidae sa devetnaest vrsta. (Od ukupno trideset i četiri vrste te porodice, koje se javljaju u cijelom dunavskom slivu u rijeci Savi živi 55 % vrsta). Ribići bistroo..

Nema komentara:

Objavi komentar