utorak, 26. siječnja 2010.

Rijeka Drina - Ribolov

Površina sliva rijeke Drine iznosi 7.240 km2. Dužina je 346 km, a proticaj 21 m3/sec. Nastaje kod Šćepan Polja na granici BiH i Crne Gore, od dviju rijeka Pive i Tare. Dolina je kompozitna, sa dugim i dubokim klisurama i kanjonima. Glavne pritoke su: Sutjeska, Ćehotina, Lim, Prača, Drinjača, Janja...Hidroelektrane: Višegrad, Perućac i Zvornik. Drina je rijeka u istočnoj Bosni i Hercegovini koja svojim donjim tokom čini prirodnu granicu između Bosne i Srbije.
Spajanjem crnogorskih rijeka Tare i Pive na Šćepan Polju nastaje rijeka Drina. U Bosni i Hercegovini je jedino rijeka Sava veća od nje. Drina je ujedino najveća pritoka rijeke Save. Svojim tokom od oko 340 kilometara prolazi kroz mnogobrojna mjesta u Bosni i Hercegovini . U donjem podrinju (Semberiji) Drina jednim djelom čini granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije. Drina se uliva u Savu blizu mjesta Srijemska Rača. Nadmorska razlika između Šćepan Polja i ušća Drine u Savu iznosi oko 358 metara.
Nedugo nakon svog nastajanja na Šćepan Polju Drina ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dio BiH takođe je dobio svoje ime prema toj rijeci - Gornje Podrinje. Prolazeći kroz Foču, Goražde i Višegrad u rijeku Drinu se uliva više manjih i većih rijeka kao Kolina, Ćehotina, Lim, Prača i Rzav. Historijski gledano je rijeka Drina ovdje bila prepuna brzaka i prolazila kroz kanjone i klisure. Nažalost ova jedinstvena priroda je djelomično uništena izgradnjom hidrocentrala u Višegradu i Bajinoj Bašti.Pravac njenog toka je od juga ka sjeveru i ima dosta pritoka. Veće pritoke sa lijeve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, a sa desne: Ćehotina, Lim, Rzav, Ljubovija i Jadar.
Sjeverno od Višegrada, između Žepe i Klotijevca nalazi se najduži kanjon ove rijeke. Dužina ovog kanjona iznosi 24 kilometra.
Na svom toku Drina je na dosta mjesta premošćena. Od svih mostova najpoznatiji je stari most u Višegradu, zadužbina Mehmed paše Sokolovića, izgrađen 1571. godine. Most je, u romanu "Na Drini ćuprija", opisao nobelovac Ivo Andrić.
Noviji mostovi na Drini su:
"Pavlovića ćuprija" - most izgrađen 1992.godine, koji spaja Semberiju i Mačvu (Srbija).
most u centru Foče
Rijeka Drina bila je granica između Zapadnog i Istočnog Rimskog carstva
Duž Drine, granice Austro-Ugarske i kraljevine Srbije, 1914-15 vođene su velike ratne operacije
27.3.1896. godine Drina je dostigla vodostaj 14 m veći od normalnog i poplavila ćupriju u Višegradu
Krajem 19. vijeka rijekom su krstarili austro-ugarski parobrodi i dolazili do Zvornika
Za Drinu se veže izreka ”nemoj ispravljati krivu Drinu”" i znači za beskoristan posao
.
Apravi je raj za ribolovce zeljne kapitalnih ulova i avantura, nezaboranih preljepih predjela, virova i čiste vode.

Nema komentara:

Objavi komentar