subota, 6. ožujka 2010.

Nakrme Krme ili Primame Na Tekućoj Vodi


Veoma je bitno znati kakvu vrstu krme(primame) koristiti za ribu koja se lovi u rijeci ili u stajaćoj vodi. Kada lovimo na tekućoj vodi, hrana treba da bude teška i da ostane na mestu ispred ribolovca, a potrebno je da neki put bude i rastresita, kako bi se blago osipala, pa da čestice hrane koje nosi voderni tok dovode ribu do ribolovca. Na tekućoj vodi potrebna je, najčešće, veća količina hrane i učestalije dohranjivanje, što i ne mora uvek biti pravilo. Ako je voda bogata ribom hrana se može češće i više bacati bez posledica, ali kada je u vodi malo ribe onda se može desiti da bacite više hrane nego što treba i da se riba najede i jednostavno ode, tako da ostanete bez ili sa veoma skromnim ulovom.
Na stajaćim vodama, po pravilu, uvek treba baciti manje hrane, a opet sve u zavisnosti od količine ribe u toj vodi. Takođe, da biste primamili ribu na stajaćoj vodi, potrebno je po malo ali češće dohranjivati, pa će, uz stalno propadanje hrane kroz sve slojeve vode, i zvuk od pljuska hrane o površinu vode primamiti ribu. Ne treba posebno ni naglašavati koliko za ribolovački uspeh opredeljuju miris i ukus same hrane!
Vrlo je bitno utvrditi i kakva je struktura dna. Ako na dnu ima mnogo pridnenog rastinja neophodno je da osnovni sastojak hrane kojom hranimo na početku bude glina. Tako teška hrana će poleći po travi, sabiti je uz dno i učiniti kasnije prihranjivanje delotvornijim, a pecanje lišiti muka sa kačenjem sistema o travu. Pa ribolovci neka se peraje viore..

Nema komentara:

Objavi komentar